en
domov Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

1.         Osobné údaje, s ktorými  DVBMarket s.r.o. prichádza do styku sú :

-                    meno a priezvisko zákazníka
-                    adresa zákaznika
-                    telefonický kontakt zákazníka
-                    e-mailová adresa zákazníka

2.         DVBMarket s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poverení spracovania osobných údajov, aj to len za účelom doručenia zásielky s tovarom. Všetky informácie ohľadom GDPR sú vedené v internej smernici spoločnosti DVBMarket s.r.o.

3.         DVBMarket s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tak, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania podľa zákona 18/2018 ZZ (GDPR) platného od 25.5.2018 na území Európskej Únie.

4.        DVBMarket s r.o. uchováva údaje zákazníkov len po dobu 24 kalendárnych mesiacov od poslednej objednávky zákazníka, resp. ak táto skutočnosť nenastala, tak od dátumu registrácie koncového zákazníka na stránke www.galiba.sk. Tento úsek je časovo ohraničený podľa zákona 18/2018 ZZ (GDPR) platného od 25.5.2018 na území Európskej Únie.

5.        DVBMarket s r.o. poskytuje zákazníkom okamžitú možnosť požiadať o úplné odstránenie kontaktných údajov poskytnutých pri nákupe, alebo registrácii na kontaktnej adrese spoločnosti poštou , alebo emailom na : udaje@galiba.sk. Osobné údaje budú následne odstránené z databázy, najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní, o čom bude zákazník informovaný emailom, alebo poštou.

6.        DVBMarket s.r.o. poskytuje zákazníkom možnosť ihneď požiadať o výmaz osobných údajov v potvrdzovacom emaily po registrácii, v ktorom je uvedená emailová adresa udaje@galiba.sk ako kontaktný email. Následná žiadosť bude vybavená najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní.

7.        V prípade podozrenia zo zneužitia osobných údajov, nás prosím kontaktujte na príslušné právne oddelenie emailom - udaje@galiba.sk . Danú skutočnosť prešetríme a vyjadríme sa Vám v čo najkratšom možnom čase.

8.        V prípade porušenia ochrany osobných údajov, DVBMarket s.r.o. zašle informáciu o tejto skutočnosti , tzn "Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov" orgánu dozoru a to najneskôr do 72 hodín od zistenia tejto skutočnosti. V oznámení informuje orgán dozoru o množstve a type stratených osobných údajov, opatreniach na zmiernenie úniku a zároveň opatreniach pre budúcnosť aby sa tá skutočnosť neopakovala.


Orgán dozoru : Orgán na Ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky , https://dataprotection.gov.sk
 

Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27 , Slovenská republika

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

Fax: +421 /2/ 3231 3234

Edision Powercam Neotion SMIT EMP Centauri GT SAT Inverto Infomir Promax Cabelcon Schwaiger Germany Opticum DVBMarket Zgemma Televes Medialink Galaxy Innovations Sony Entertainment Fracarro AB Cryptobox Amiko Cavel Asus TVIP RU Antik Telecom TOTOLINK Formuler Lemco
Shipping wordwide to more then 150 zemí se společností
UPS DPD Fedex DHLTomáš Gonda, pred 5 rokmiBajza Peter, pred 5 rokmirudo mitasik, pred 5 rokmi

Viac recenzí na Google